Til hovedinnhold
Norsk English

Forekomst av trykksår på sykehjem - en litteraturstudie

Sammendrag

STF78 A034509   I Norge finnes det lite dokumentasjon over omfanget av trykksår ved sykehjem. Internasjonale studier viser at en forekomst på 20-30 % ikke er uvanlig. Hensikten med denne litteraturstudien er å vise eksempler på systemer og meter som brukes for å registrere og vurdere risiko for trykksår og å vise eksempler på kostnadsberegninger ved behandling og forebygging av trykksår. Det å vise slike eksempler, kan være en spore til hvordan tilsvarende systemer, metoder og beregninger kan innføres ved norske sykehjem. Et viktig mål med studien har dessuten vært å avdekke omfang av trykksår ved institusjoner for å sette fokus på et problem som det er viktig å få gjort noe med, men som hittil har vært lavt prioritert i det norske helsevesenet.   Studien viser at det er i bruk flere systemer og metoder både for å registrere forekomst av – og for å vurdere risiko for – trykksår. Tilsynelatende like metoder brukes forskjellig, og resultatene er vanskelig å sammenligne. Forebygging kan være økonomisk lønnsomt og det reduserer plagene for pasientene.   Forekomsten av trykksår bør være en viktig kvalitetsindikator for eldreomsorgen generelt og for sykehjem spesielt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidun Skøien
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032369

Vis denne publikasjonen hos Cristin