Til hovedinnhold
Norsk English

Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune - Evaluering av oppstartsfasen av prosjektet

Sammendrag

STF78 A034505   Prosjektet ""Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune"", ble startet høsten 2002 og er planlagt gjennomført over 3,5 år. SINTEF Unimed har fått i oppgave å gjennomføre en prosessevaluering for å bidra til læring og forbedring av prosjektet underveis. Skien kommune og Arbeids- og administrasjonsdepartementet finansierer prosjektet.   Prosjektets mål er å etablere et varig arbeidstilbud for ti multifunksjonshemmede personer i Grenland, Telemark. Gjennom anvendelse av bryterstyrt teknologi, trådløs kommunikasjon og it-baserte kommunikasjonshjelpemidler som Rolltalk kan sterkt funksjonshemmede styre industrimaskiner og strikkemaskiner. Prosjektet skal samle erfaringer og prøve ut om denne brukergruppen kan utføre et slikt arbeid og hvordan dette kan tilrettelegges og organiseres.   Rapporten gir en evaluering av oppstartfasen og foreslår anbefalinger for videre fremdrift av prosjektet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SINTEF rapport A6369

ISBN

8214029651

Vis denne publikasjonen hos Cristin