Til hovedinnhold
Norsk English

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge med flyktning- og innvandrerbakgrunn - en forundersøkelse

Sammendrag

STF78 A034504   Denne forundersøkelsen er finansiert av Barne- og familiedepartementet og omhandler forebyggende helse for barn og unge med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Forundersøkelsen tar utgangspunkt i Bærum kommunes arbeid med flyktninger og innvandrere. Kommunen har siden 1997 drevet med gruppetiltak for familier i målgruppen. Formålet med kommunens arbeid er å legge til rette for økt trivsel, mestring, positive opplevelser og bedret psykisk helse for voksne og barn som kommer til Norge. Det er påvist at spesielt mange flyktninger sliter med psykiske belastninger fra krig og flukt. Dette kan gjøre tilpasningen til det norske samfunnet mer krevende.   Den første delen av rapporten omhandler hvordan barn og unge selv vurderer deltagelsen de har hatt i forskjellige samtale- og aktivitetsgrupper. I forundersøkelsen ble 30 barn og unge intervjuet om hva de har lært og hvilken nytte de har hatt av gruppeaktivitetene.   Den andre delen av forundersøkelsen handler ikke om hva slags kunnskap barn og unge i målgruppen har om forebyggende helse og i hvilken grad de etterlever den adferd de selv mener er positiv eller negativ. Noen utvalgte områder innen fysisk aktivitet, kosthold og trivsel ble valgt ut. Resultatene ble deretter sammenlignet med en referansegruppe på 46 elever i 8. klasse ved Torstad skole i Asker.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Laila Tingvold

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029600

Vis denne publikasjonen hos Cristin