Til hovedinnhold
Norsk English

Seksuelle overgrep mot synshemmede barn i Norge. En retrospektiv analyse av situasjonen i barndommen for 502 voksne blinde og svaksynte

Sammendrag

STF78 A034501   Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant alle norske medlemmer av Norges Blindeforbund i alderen 18-65 år. Skjemaet inneholdt spørsmål om livet i barndommen og livet som voksen. Skjemaene ble sendt ut på storskrift, punktskrift, diskett og lyskassett. Av 502 respondenter hadde ca 2/3 blitt synshemmet i alderen 0-18 år. Svarene fra disse er blitt sammenlignet med svarene fra de som ble synshemmet i voksen alder, samt med resultatene fra en større undersøkelse gjennomført av Folkehelsa i begynnelsen av 1990-tallet. Begge sammenligningene viser at synshemmede barn noe oftere enn seende blir utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Særlig gjaldt dette gutter. Overgriperen er vanligvis en seende mann, og overgrepet foregår oftest i barnets eller overgriperens hjem. Bare et fåtall utsatte barn fortalte noen om overgrepet, og kun 4 % av tilfellene ble meldt til politi eller barnevern.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Hoem Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A6367

ISBN

8214029473

Vis denne publikasjonen hos Cristin