Til hovedinnhold
Norsk English

Grunnlag for utforming av fartsendringsfelt i håndbok 017. Veg- og gateutforming

Sammendrag

Målet med dette prosjektet er å fremskaffe grunnlagsmateriale for revisjon av utformingsregler for akselerasjons- og retardasjonsfelt, krabbefelt og forbikjøringsstrekninger. Det er foretatt innsamling av grunnlagsdata ved:• et litteraturstudium• registreringer av kjøreatferd til tunge kjøretøy På bakgrunn av litteraturstudiet og gjennomførte registreringer er det foretatt detaljerte analyser med tanke på å kartlegge effekten av ulike forutsetninger og utforminger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Terje Giæver
  • Arvid Aakre
  • Vilhelm Børnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214044997

Vis denne publikasjonen hos Cristin