Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av kostnadsvekter til den norske versjonen av DRG-systemet 2004

Sammendrag

STF78 A055805   Rapporten dokumenterer det arbeid som har vært utført i forbindelse med årlig revidering av kostnadsvektene til DRG-systemet.   Kostnadsvektene benyttes som grunnlag i finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF) og som grunnlag for aktivitets- og produktivitetsmålinger i somatiske sykehus. Det er derfor viktig at kostnadsvektene i DRG-systemet i størst mulig grad gjenspeiler dagens grupperingslogikk og medisinske praksis. I tillegg skal det tas hensyn til de kostnadsmessige forholdene som til enhver tid gjelder, samt inkludere eventuelt nye pasientgrupper som tidligere ikke har vært kostnadsberegnet og som nå inngår i ISF.   SINTEF Helse har ansvar for å revidere kostnadsvektene årlig fra 2005. I dette prosjektet har 21 norske sykehus og foretak bearbeidet og tilrettelagt kostnadsdata basert på et datagrunnlag fra 2004. Tilrettelagte kostnadsdata har sammen med pasientdata gjort det mulig å beregne en gjennomsnittlig kostnad pr sykehusopphold pr DRG ved samarbeidssykehusene ved hjelp av top-down metoden. Deretter blir de sykehusvise beregningene slått sammen for å beregne ett nytt sett med empiriske kostnadsvekter. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ingvill Weider

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038375

Vis denne publikasjonen hos Cristin