Til hovedinnhold
Norsk English

Pasienter i psykisk helsevern for voksne 20 november 2003

Sammendrag

STF78 A045026 I rapporten oppsummeres resultatene av en landsomfattende registrering av døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne. Tilsvarende registreringer er foretatt med fem års mellomrom siden 1979. De fire første årene av planperioden for Opptrappingsplanen for psykisk helse har det skjedd en markert omstilling av døgntilbudet. Likevel tar døgninstitusjonene fremdeles hånd om mange pasienter som burde hatt tilbud på lavere omsorgsnivå. Det er særlig plasser i kommunale omsorgsboliger og egen bolig med tilsyn som etterspørres av behandlerne på vegne av pasientene.  Mange pasienter kunne i henhold til behandlerne også klart seg i egen bolig uten tilsyn, med oppfølgende poliklinisk eller dagbasert tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Disse resultatene tyder på at det fremdeles er behov for en betydelig omstillingsprosess i det psykiske helsevern for voksne, samt å øke kapasiteten i kommunenes døgnbaserte omsorgstilbud for pasienter som nå befinner seg i institusjoner innen det psykiske helsevern.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Hagen
  • Torleif Ruud

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8244610018

Vis denne publikasjonen hos Cristin