Til hovedinnhold
Norsk English

En sammenligning av top-down og bottom-up-metoden ved beregning av nye kostnadsvekter til den norske versjonen av DRG-systemet

Sammendrag

STF78 A045802   SINTEF Helse PaFi har på oppdrag fra Helsedepartementet beregnet nye kostnadsvekter til den norske versjonen av DRG-systemet. Som en del av dette arbeidet har det vært gjort en sammenligning av top-down og bottom-up metoden for fordeling av kostnader knyttet til en bestemt sykehusaktivitet. Sammenligningen har vært mulig, siden et av samarbeidssykehusene, Sykehuset Østfold, har en høy andel bottom-up registrering av sine sykehuskostnader.   Sammenligningen er gjort for å se hvilke endringer i kostnadsvektene en overgang til en bottom-up registrering av sykehuskostnadene, det vil si en kostnad per pasient beregning (KPP), vil kunne få på de ulike DRG-ene.  Sammenligningen viser at de to metodene ikke gir et så ulikt resultat. Det synes likevel å være slik, at de kirurgiske DRG-ene til en viss grad får overestimert sine kostnader ved bruk av top-down metoden.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ann Lisbeth Sandvik
  • Truls Korsgaard
  • Marianne Wik

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032717

Vis denne publikasjonen hos Cristin