Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata - psykisk helsevern for voksne. 1. halvår 2003 og 2004

Sammendrag

STF78 A045505   Dette er tredje året NPR utgir en rapport i forbindelse med innrapportering av halvårsdata. Mens det tidligere har vært lagt mest vekt på å publisere aktivitetstall, vil vi i denne rapporten i større grad enn tidligere rette fokuset mot selve datamaterialet, i hvor stor grad får vi inn data, hvor komplette dataene er og hvor godt det er registrert. Dette med et særlig fokus på registrering av tvang.   Ved halvårsrapportering for 2004 leverte 30 av 32 helseforetak aktivitetsdata. Det har vært et problem at ikke alle helseforetak/institusjoner i sine datarapporteringer til NPR leverer data som i god nok grad viser den reelle aktiviteten til vedkommende enhet. Dette problemet har vi fremdeles. I halvårsdata for 2004 ville omlag en fjerdedel av rapporteringsenhetene blitt forkastet på grunn av for ukomplette data i forhold til døgnbehandling og over en tredjedel i forhold til poliklinisk virksomhet.   Totalt mangler det koding av hoveddiagnose i 22 prosent av oppholdene ved første halvår 2004, ved rapportering første halvår 2003 var andelen 26 prosent. Ved årsdatarapporteringen 2003 var andelen uten kodet hoveddiagnose i første halvår redusert til 16 prosent.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ketil Rudjord
  • Inger Nybrodahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214036798

Vis denne publikasjonen hos Cristin