Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. Sentrale utviklingstrekk innen spesialisthelsetjenesten 1999-2003

Sammendrag

STF78 A045023   Formålet med denne rapporten er å gi en kortfattet samlet beskrivelse av utviklingen i spesialisthelsetjenesten med vekt på perioden 1999-2003. I del I presenteres innledningsvis oversikt over bruken av ressurser til helsetjenester i Norge sammenlignet med andre land. Videre er det presentert utviklingstrekk innen somatikk og psykisk helsevern med hovedvekt på aktivitet for perioden 1999-2003.   I del II presenteres oversikter over utvikling i ressursbruk (utgifter og årsverk) nasjonalt og regionalt for perioden 1999-2003. Videre er det fokusert på utviklingen i antall ventende og ventetid, som indikatorer for tilgjengelighet til tjenester innen somatikk og psykisk helsevern.   I del III presenteres hovedtall for ressursutviklingen i spesialisthelsetjenesten på nasjonalt og regionalt nivå.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inger Johanne Pettersen
  • Ronny Jørgenvåg
  • Kari Nyland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SAMDATA (SINTEF Helse)

ISBN

8214036720

Vis denne publikasjonen hos Cristin