Til hovedinnhold
Norsk English

Private avtalespesialister i Helse Øst RHF. Kapasitet, virksomhetsinnhold og rolle i behandlingskjeden

Sammendrag

STF78 A045021   Helse Øst RHF gjennomfører et kartleggingsprosjekt for bedre å kunne vurdere det reelle behovet for tjenester fra private avtalespesialister i helseregionen. Kartleggingen forventes i neste omgang å danne grunnlaget for disponering, prioritering og lokalisering av nye / ledige hjemler for avtalepraksis i regionen.   Helse Øst har engasjert SINTEF Helse til å bistå i denne prosessen. Denne rapporten har fire deler: En kartlegging av fastleger i Helse Øst sin bruk og samhandling med spesialist­helsetjenesten, med spesielt fokus på private avtalespesialister. I dette inkluderes også fastlegenes vurdering av behovet for avtalespesialister.   Kapasiteten til avtalespesialister og den sam­lede bruken av polikliniske tjenester, offentlig og privat, sett i forhold til Helse Øst sitt ""sørge for ansvar"".   En beskrivelse av virksomhetsinnholdet til avtalespesialistene, inkludert de private av­talespesialisters plass i behandlingskjeden.  De ulike delene av rapporten sees i sammenheng i en oppsummering for den enkelte spesialitet. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ronny Jørgenvåg
  • Lars Erik Kjekshus

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214036666

Vis denne publikasjonen hos Cristin