Til hovedinnhold
Norsk English

Sluttrapport for fase 1 og fase 2 av prosjektet Helhetlig psykiatriplanlegging (HPP)

Sammendrag

STF78 A045019   Dette er en sluttrapport for de to første fasene av prosjektet Helhetlig psykiatriplanlegging (HPP) (1996-2000 og 2000-3003). Prosjektet har hatt og har utviklingsoppgaver som hovedsiktemål. Oppgavene har omfattet utarbei­delse av ulike verktøy, delrapporter, artikler og lignende og deltatt med veiledning, kurs og seminarer. Denne sluttrapporten tar primært sikte på å gi en oversikt over hovedaktiviteter i prosjektet og har derfor i hovedsak en beskrivende karakter.   Prosjektet ble opprinnelig planlagt i forhold til voksne mennesker med psykiske lidelser, og et hovedområde har derfor vært å utvikle og senere revidere selve metoden i forhold til voksne. I prosjektets andre fase var de nye lover og forskrifter og veileder i forhold til individuell plan retningsgivende for utviklingen av planverktøyet. For å imøtekomme behovet for elektronisk dokumentasjon har vi som del av utviklingsarbeidet delvis utviklet selv, og delvis vært med på å utvikle, IT-baserte løsninger i forhold til begge de to hovedversjonene. Det er også utviklet en versjon av planverktøyet i forhold til barn og ungdom. Den første versjonen av HPP ble særlig brukt i arbeidet med å utarbeide kommunale planer for psykisk helsearbeid, og i den forbindelse ble det samlet inn opplysninger om brukere fra ca 40 kommuner. Disse data er analysert og publisert nasjonalt gjennom flere hovedoppgaver, rapporter og konferanseinnlegg, og internasjonalt som peer-reviewed artikler og konferansepaper.  Det foreligger per 31.12.03 en fullt ferdig revidert papirversjon og IT-versjon (PlanPro) for arbeidet med indivi­duell plan i forhold til målgruppen voksne med psykiske lidelser. Det foreligger per 31.12.03 også en fullt ferdig papirversjon og IT-versjon for arbeidet med individuell plan i forhold til målgruppen barn og ungdom. Papir­versjonen er spredd i betydelig grad i kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner og lignende. Det foreligger per 31.12.03 også en gjennomarbeidet web-side (www.hpp.no). He

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Hatling

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214036623

Vis denne publikasjonen hos Cristin