Til hovedinnhold
Norsk English

Validering av diagnosen sfinkterruptur i Medisinsk fødselsregister og sykehusenes pasientadministrative system

Sammendrag

Bakgrunn: Forekomsten av sfinkterruptur er relativt høy i Norge, og forebygging og behandling av sfinkterruptur er derfor viktig i norsk fødselsomsorg. Målet med studien var å validere diagnosen sfinkterruptur grad 3 og 4 i Medisinsk fødselsregister og i sykehusenes pasientadministrative system (datagrunnlaget for Norsk pasientregister). Materiale og metode: Studien omfatter data fra åtte sykehus i tidsperioden 1999-2000. Standard for sammenligning av datakvalitet (gullstandard) var informasjon fra tidligere gjennomførte kliniske studier og fra fødeavdelinger med elektronisk registrering av fødselsdata. Opplysninger om fødsler med tilleggsdiagnosen sfinkterruptur ble innhentet fra Medisinsk fødselsregister og sykehusenes pasientadministrative system. Sensitivitet, spesifisitet, positiv prediktiv verdi og negativ prediktiv verdi ble beregnet både gjennomsnittlig for hele materialet, og i strata av type sykehus (lokalsykehus, henvisningssykehus). Keisersnittsfødsler ble ekskludert fra datamaterialet. Resultater: Gjennomsnittlig sensitivitet i Medisinsk fødselsregister og i sykehusenes pasientadministrative system var på henholdsvis 87,3 % og 68,2 %, mens sensitiviteten for henvisningssykehus og lokalsykehus i sykehusenes pasientadministrative system var henholdsvis 65,7 % og 91,1 %. Den gjennomsnittlige spesifisiteten i Medisinsk fødselsregister og i sykehusenes pasientadministrative system var på henholdsvis 98,8 % og 99,4 %. Fortolkning: Validiteten for diagnosen sfinkterruptur i Medisinsk fødselsregister er tilfredsstillende uavhengig av type sykehus. Validiteten i sykehusenes pasientadministrative system er noe lavere, men type sykehus er av betydning. Dette kan ha betydning for sammenligning av forekomst.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Wenche Brenne Drøyvold
  • Astrid Rydning
  • Elham Baghestan
  • Leif Gjessing
  • Marit Kristoffersen
  • Stig Norderval
  • Berit Schei

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043693

Vis denne publikasjonen hos Cristin