Til hovedinnhold
Norsk English

Driftsvariasjoner ved ni sykehjem - en kvalitativ tilnærming

Sammendrag

STF78 A045011   Drøfting av variasjoner i organisering, ledelsesmessige forhold, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og generelle samhandlingsmønstre i sykehjem, basert på intervju med ledere og ansatte i ni sykehjems-avdelinger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Lars Nygård

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035074

Vis denne publikasjonen hos Cristin