Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA psykisk helsevern 2003. Foreløpig rapport

Sammendrag

STF78 A045009   Rapporten inneholder foreløpige nasjonale og regionale tall for spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern for driftsåret 2003, i tillegg til tall for tidligere år. Rapporten gir et bilde av situasjonen etter fem år med Opptrappingsplanen – og etter halvgått løp i gjeldende planperiode.   De foreløpige tallene for 2003 viser at hovedtrekkene ved utviklingen de siste årene vedvarer:  Flere pasienter får behandling, og da særlig pasienter som mottar poliklinisk tilbud Fagpersonellet styrkes – flere årsverk  Antall døgnplasser for voksne reduseres noe, men personellet ved døgnavdelinger øker Utgiftene til psykisk helsevern øker, men primært til tjenester for barn og unge  En endring fra tidligere år er imidlertid at antall døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge øker med 25 plasser. Her har det tidligere år kun vært mindre endringer på nasjonalt nivå.  I og med at dette er foreløpige tall, må tallene tolkes med en viss varsomhet. Sluttrapport for SAMDATA psykisk helsevern 2003 skal etter planen være ferdig i september 2004.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Vidar Halsteinli

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SAMDATA (SINTEF Helse)

ISBN

8214035023

Vis denne publikasjonen hos Cristin