Til hovedinnhold
Norsk English

Distriktspsykiatriske sentre i Norge 2003

Sammendrag

STF78 A045008   Midtveis i 2003 var det etablert i alt 71 DPS-er, mens det var 12 områder der det ikke var etablert DPS. Det pågår i 2004 fortsatt endringer i planene og sammenslåing av DPS-er, slik at det endelige antall DPS-er i Norge fortsatt ikke er helt klart. Trolig vil det hele tiden være en dynamisk prosess der slike tall stadig endres litt. Vi foreslår derfor at en i stedet for eller i tillegg til antall etablerte DPS-er bruker dekningsgrad i forhold til kommuner og folketall som mål på DPS-utbyggingen. Omtrent 86 prosent av kommunene og befolkningen er i områder som i juli 2003 hadde et etablert DPS. Det var særlig i Helse Vest at etableringen av en del DPS-er gjenstod midtveis i 2003. Nitti av de i alt 118 polikliniske team ved etablerte DPS-er var allmennpsykiatriske team, mens resten var psykoseteam, rusteam, alders-psykiatriske team og enkelte andre spesialteam. DPS-er med store geografiske opptaksområder hadde ofte to eller flere allmennpsykiatriske poliklinisk team som dekket hver sin del av opptaksområdet.   Denne kartleggingen viser at det er store variasjoner i bemanning ved poliklinikkene. Men den kan ikke gi svar på om bemanningen er tilfredsstillende på de poliklinikkene der det er høyest. Så lenge det ikke er definert kriterier for hva som er god bemanning eller etablert metoder for måling av dette, finnes det ingen enkle svar på hva som er god nok bemanning. Dette er et felt der det er ønskelig med mer avklaring. To av tre DPS-er hadde etablert en eller flere dagenheter. Disse kunne ut fra reslutatene av kartleggingen deles tre hovedgrupper: En som i hovedsak gav tilbud om gruppeterapi til pasienter med personlighetsforstyrrelser/ikke psykotiske lidelser, en som i hovedsak gav trenings/rehabiliteringstilbud til pasienter med psykoser, og en som var en blanding av de to første. Den første modellen er relativt lik på tvers av DPS-er, mens den andre modellen trolig varierer mer på tvers av DPS-er. Det er behov for å arbeide videre med utvikling a

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torleif Ruud
  • Eli Lidal
  • Kjerstina Røhme
  • Marit Sitter
  • Helge Hagen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035007

Vis denne publikasjonen hos Cristin