Til hovedinnhold
Norsk English

Fritt sykehusvalg i Norge

Sammendrag

STF78 A044514   Dette er rapport fra en utvalgsundersøkelse om fritt sykehusvalg i Norge. Undersøkelsen anslår at pasienter benyttet retten til fritt sykehusvalg ved ca 47 000 sykehuskontakter i 2003. Sannsynligvis dreier det seg om et lavere antall pasienter, fordi noen pasienter kan generere flere kontakter. Reisekostnadene ved fritt sykehusvalg er størst for pasienter bosatt i Helseregion Nord, lavere for Helseregion Vest og Midt-Norge, og lavest for Helseregion Øst og Sør.   I Norsk pasientregister (NPR) er det totalt registrert ca 93 000 elektive sykehuskontakter (opphold og polikliniske konsultasjoner) i somatiske sykehus med grensepasienter dvs pasienter som krysser grensene for sykehusets ordinære opptaksområde på veien fra hjemsted til sykehus. Halvparten av disse grensepasientene svarer at de benyttet fritt sykehusvalg. Ca en tredjedel av pasientene som svarer at de benyttet fritt sykehusvalg fikk utført en operasjon. De hyppigst forekommende operasjonene er snorkeoperasjon, hofteoperasjon, kneoperasjon og fjerning av mandler.   Spørreskjema ble sendt til pasienter som ble behandlet i 2003 og i 2004. 45 % av pasientene som ble behandlet i 2003 svarer at de hadde benyttet fritt sykehusvalg. Det tilsvarende tallet for 2004 var 54 %. Det innebærer med andre ord en økning på ca 9 prosentpoeng. Dersom denne trenden holder seg, betyr det at vi kan vente oss en betydelig vekst i bruk av fritt sykehusvalg i 2004 og 2005. I tillegg til økningen i andelen av pasienter som benytter fritt sykehusvalg, vil aktivitetsvekst føre til en ytterligere økning i bruk av fritt sykehusvalg.   I alt utgjør omfanget av fritt sykehusvalgpasienter 1,6 % av alle elektive pasientkontakter. Ser man på bruk av fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion er andelen for hele landet 0,9 %. Her er det større forskjeller mellom regionene. Det er flest pasienter fra Helseregion Nord som benytter fritt sykehusvalg til å reise ut av regionen, færre i Helseregion Midt-Norge og Helseregion Vest, og

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Christensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035163

Vis denne publikasjonen hos Cristin