Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behandlingsbehovet for rusmiddelmisbrukere i helseregion Midt-Norge

Sammendrag

STF78 A044512   Målsetningen med denne rapporten er todelt. På bakgrunn av en nasjonal tverrsnittsundersøkelse om tiltak og tjenester til rusmiddel-misbrukere innen sosialetaten og i rustiltak, er det gjort en analyse av data med sikte på å si noe om situasjonen når det gjelder behov og tiltak for rusmiddelmisbrukere i region Midt-Norge. Data fra Midt-Norge vil sammenlignes med data fra resten av landet. Det er gjort en litteraturstudie basert på kunnskap om rusmiddelsituasjonen i Norge og Europa. Litteraturstudien tar sikte på å si noe om dagens situasjon og mulige utviklingstrender på en rekke områder.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tonje Gundersen
  • Tone Eikeland
  • Mitchell Loeb

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035112

Vis denne publikasjonen hos Cristin