Til hovedinnhold
Norsk English

""Hvis èn er mer enn to ..."" Evaluering av organisasjonsstruktur for Helse Nord-Trøndelag. Delrapport 2

Sammendrag

STF78 A044510   SINTEF Helse skal på oppdrag for Helse Nord-Trøndelag gjennomføre en evaluering av ny organisasjonsstruktur for sykehusene i Namsos og Levanger (Helse Nord- Trøndelag). Evalueringen skal gjennomføres i perioden mars 2003 – juni 2005. Arbeidet utføres av forskerne Jan-W. Lippestad (prosjektleder), Trond Harsvik og Lars Erik Kjekshus. Forskningssjef Arne H. Eide er prosjekt- og kvalitetssikringsansvarlig. I henhold til avtale legger vi med dette frem den andre delrapporten i evalueringen. Datainnsamling og analyse har pågått i perioden 1. mars – 1. juli 2004.   Målet med evalueringen er å gi Helse Nord-Trøndelag en oversikt over og vurdering av hvordan den nye organisasjonsstrukturen fungerer, om modellen fungerer etter hensikten (grad av måloppnåelse), og om organiseringen ivaretar/lever opp til de overordnede mål som er nedfelt i sentrale styrings-dokumenter. I delrapporten som her legges frem har målet vært å gi en beskrivelse av situasjonen ved sykehusene i Namsos og Levanger vel et år etter implementering av den nye organisasjons-strukturen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Trond Halvdan Harsvik
  • Lars Erik Kjekshus

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035066

Vis denne publikasjonen hos Cristin