Til hovedinnhold
Norsk English

Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune - Evaluering av aktiviteten i 2003

Sammendrag

STF78 A044506   Prosjektet “Tilrettelegging av arbeidsplasser for multifunksjonshemmede i Skien kommune” ble startet høsten 2002 og er planlagt avsluttet i 2005. SINTEF Helse har fått i oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering for å bidra til læring og forbedring i prosjektet underveis. Skien kommune og Aetat Arbeidsdirektoratet finansierer prosjektet.  Prosjektets mål er å etablere et varig arbeidstilbud for ti multifunksjonshemmede personer i Grenland, Telemark. Prosjektet skal samle erfaringer og prøve ut om denne brukergruppen kan utføre et slikt arbeid og hvordan dette kan tilrettelegges og organiseres.  Rapporten gir en evaluering av perioden fra februar 2003 til februar 2004 og foreslår anbefalinger for videre fremdrift av prosjektet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032709

Vis denne publikasjonen hos Cristin