Til hovedinnhold
Norsk English

Økonomiske konsekvenser av interkommunalt legevaktsamarbeid

Sammendrag

STF78 A044505   Målsettingen med prosjektet har vært å kartlegge de økonomiske konsekvensene av interkommunalt legevaktsamarbeid med en egen legevaktsentral - målt i form av utgifter for trygden og for kommunene.  Gjennomgangen har gitt tre hovedfunn:   De fleste kommuner vil få økte kostnader ved å inngå et interkommunalt legevaktsamarbeid med en felles legevaktsentral. Beløpet vil være i størrelsesorden 10-40 kroner per innbygger, og avhenger av størrelsen på kommunen, tidligere samarbeid, aktuell vaktklasse, etablering av en lokal bakvakt og innretningen på finansieringsordningen som velges.  Forskjellene som eksisterer i utgiftsnivå mellom store og små kommuner i dag vil i stor grad videreføres ved et eventuelt interkommunalt samarbeid.  Trygdens refusjonsutgifter til legevakt, per innbygger, er omkring det samme i de kommunene som deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid (med legevaktsentral og basert på SFS 2305, punkt 8) som i kommuner som ikke deltar i slikt samarbeid.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032679

Vis denne publikasjonen hos Cristin