Til hovedinnhold
Norsk English

""Jeg er så utrolig sliten ..."" Enkeltpersoners erfaringer med å være hørselshemmet, med særlig vekt på arbeidslivet

Sammendrag

STF78 A044504   Denne rapporten er en del av prosjektet ""Hørselshemmede i arbeidslivet"". Femten hørselshemmede personer i alderen 31-65 år er intervjuet om bl.a.  sitt hørselstap, om utdanning, sosiale forhold, hobbyer, helse, samt tidligere og nåværende arbeidsforhold og erfaringer fra arbeidslivet. Alle informantene er medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund. Deres svar gir konkrete beskrivelser av hvordan hørselshemningen har virket inn på deres situasjon i arbeidslivet. Det var liten forskjell i den totale situasjonen mellom de som var tunghørte i barndommen og de som mistet hørselen i voksen alder. De fleste hadde fått liten eller ingen informasjon om sitt hørselstap. For øvrig var det blant de 15 stor forskjell når det gjaldt nytte av høreapparat. Blant de som hadde tap på begge ører, greide de seg best som hadde god nytte av høreapparat. Stort hørselstap på ett øre og tilnærmet normal hørsel på det andre (ensidig døvhet) kunne gi store vansker i utdanning og dagligliv.  De var få som hadde fått gode tekniske hjelpemidler 9i hjemmet, og de savnet kunnskaper om dette. Arbeidsplassene var i ubetydelig grad tilrettelagt for den tunghørte medarbeideren. Alle hadde problemer med møter hvor mer enn tre personer var til stede. De andre møtedeltakerne og hørende mennesker i kommunikasjon tok hensyn de første minuttene, men glemte seg etter hvert. Det var også eksempler på at den hørselshemmede følte seg direkte motarbeidet.  Alle de hørselshemmede ga uttrykk for at de ønsket å gjøre en god innsats i arbeidslivet, eventuelt på deltid. Deres identitet var i stor grad knyttet til å ha en jobb, og de fleste hadde interesse av å være sammen med kolleger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Hoem Kvam
  • Laila Tingvold

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032644

Vis denne publikasjonen hos Cristin