Til hovedinnhold
Norsk English

""Hvorfor venter vi?"" En undersøkelse av årsaker til ventetid for tildeling av høreapparater

Sammendrag

STF78 A044502   SINTEF Helse har på oppdrag for Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og med midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering gjennomført et prosjekt med søkelys på ventetider for å få høreapparater. Utgangspunktet for prosjektet er en antagelse om at folk med behov for høreapparat må vente lenge før de får tilpasset høreapparat på landets hørselssentraler. Videre har tidligere undersøkelser vist at ventetiden varierer mye fra hørselssentral til hørselssentral. Lange ventetider oppleves som vanskelig for mange hørselshemmede med behov for høreapparat, og vi har gjennom dette prosjektet satt søkelys på ventetidssituasjonen og betydningen av organiseringen av hørselssentralene for tilbudet til hørselshemmede som har eller skal få høreapparat.   Målet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om årsakene til lang ventetid for tildeling av høreapparat, samt årsaker til de store variasjonene fra hørselssentral til hørselssentral med hensyn til hvor lenge personer med behov for høreapparat må vente.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Tonje Gundersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032571

Vis denne publikasjonen hos Cristin