Til hovedinnhold
Norsk English

Steriliseringshyppighet i Norge før og etter innføring av egenandel

Sammendrag

STF78 A042501   BakgrunnDet ble innført nye egenandeler for sterilisering i Norge den 1. januar 2002. Egenandelen for kvinner økte fra 268 kroner til 6 079 kroner og for menn fra 218 kroner til 1 268 kroner. I denne rapporten beskrives steriliseringshyppighet i Norge før og etter innføring av egenandel og omfanget av sterilisering i forbindelse med fødsel og svangerskapsavbrudd. Videre er kodepraksis etter innføring av egenandel undersøkt og utvikling i antall steriliseringer i Norge er sammenlignet med utviklingen i de andre nordiske landene.   Materiale og metoder Analysegrunnlaget er data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk pasientregister (NPR) over steriliseringer blant kvinner og menn i alderen 25-49 år (1999-2003). Det er beregnet aldersspesifikke insidensrater og aldersjusterte insidensrater etter regionalt helseforetak. For å studere eventuelle endringer i prosedyrekodepraksis er utvikling i andre tubeoperasjoner analysert (data fra NPR). Data fra Danmark, Finland og Island er hentet fra landenes offisielle statistikk.   Resultater Over perioden ble det observert bare små endringer i antallet mannlige steriliseringer (data fra SSB). For alle år var det registrert noen flere kvinnelige steriliseringer i NPR enn i SSB og NPR ble derfor valgt som datagrunnlag. Fra 2001 til 2002 gikk antallet steriliseringer blant norske kvinner sterkt tilbake (66 %). Nedgangen omfattet kun kvinner som betalte egenandel (kvinner uten innleggelse eller medisinsk indikasjon for sterilisering). Antallet inngrep utført i forbindelse med fødsel var uendret. Den sterke nedgangen i antall steriliseringer gjenspeiler seg ikke i endring i aborttallene i noen aldersgrupper eller helseregioner. Prosedyrekodepraksis er uendret og ingenting tyder på at kodesystemet misbrukes for at kvinnene skal unngå egenandel. Statistikk fra de andre nordiske landene viser ingen markerte endringer i antall steriliseringer i perioden 1999-2003.   Konklusjon Med innføring av nye egenandeler ble det o

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Unni Schøyen
  • Inger Johanne Bakken
  • Finn Egil Skjeldestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035171

Vis denne publikasjonen hos Cristin