Til hovedinnhold
Norsk English

Opptreningsinstitusjonene i Norge - faglig tilbud og ressurser

Sammendrag

STF78 A034515   I rapporten gjennomgås det faglige tilbudet og de tilgjengelige ressursene i landets 36 opptreningsinstitusjoner i 2002. Det er gjennomført både en egen spørreskjemaundersøkelse og en intervjurunde blant disse institusjonene. De innhentede data er supplert med data fra Statistisk sentralbyrå og Rikstrygdeverket.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Mitchell Loeb
  • Reidun Skøien
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032539

Vis denne publikasjonen hos Cristin