Til hovedinnhold
Norsk English

OSCAR-simuleringer av oljeutslipp fra Statfjord Offshore Loading System A, 12. desember 2007

Sammendrag

En 3-dimensjonal oljedriftsmodell er brukt til å beregne skjebnen til omkring 4400 m3 olje som ble sluppet ut under et lastingsuhell hos Statfjord Offshore Loading System A, tilkoblet Statfjord A plattform. Drift og spredning på overflaten og i vannsøylen er drevet av vind og strøm som er beregnet av Det Norske Meteorologiske Instituttet (Metno). Oljen ble sluppet ut fra sjøbunnen, grunnet et brudd i et 20-tømmers lasteslange. Utslippets varighet er estimert til å ha vært 1 time, fra 150 meters dyp. Nærsonemodulen i OSCAR, basert på SINTEF sin oljeutblåsningsmodell DeepBlow, er brukt for å etablere den initielle fordelingen av olje i vann og på overflaten, før den drives videre av strøm og vind.Det viste seg at input strømdata ga for stor transport i forhold til observasjoner fra feltet. Tre beregningsmetoder er derfor brukt for å evaluere effekten av potensielle feil i strømstyrken på langtidsskjebnen til oljen:1. Bruk av strømdata som levert, uten forandring2. Bruk av strømdata redusert ved en faktor så at beregninger tilpasses observasjoner, og3. Bruk av en oppdateringsopsjon i OSCAR, hvor modellen korrigerer beregninger underveis, styrt av observasjoner input som tidsstemplet GIS polygoner. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Mark Reed

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045307

Vis denne publikasjonen hos Cristin