Til hovedinnhold
Norsk English

Inneklima om bord i fiskefartøy, forprosjekt

Sammendrag

Mannskapene i den havgående fiskeflåten bor om bord i lengre perioder. Fra ulike hold er det rapportert ubehag og helseproblemer som påstås å være knyttet særlig til opphold i lugarene. Målet med dette forprosjektet har vært å avklare om det kan være en sammenheng mellom båtenes inneklima og de rapporterte helseplager.Arbeidet har omfattet innhenting av ulike typer informasjon. Det er tatt kontakt med redere, myndigheter, bransjeorganisasjoner, ventilasjonskonsulenter, leverandører av klimaanlegg, skipsverft og brukere. Det er også gjennomført en befaring om bord i en båt. For å kartlegge mannskapenes opplevelse av innemiljøet er det foretatt en spørreundersøkelse der over 100 båter er kontaktet skriftlig. Målinger av sentrale inneklimaparametre er foretatt gjennom utsending av måleutstyr til et tilfeldig utvalg av båter.Typiske sesongvariasjoner og skiftende fiske har vanskeliggjort kontakten med båtene. Ut fra de samlede informasjoner kan det konkluderes med: Sikring av god innendørs luftkvalitet er normalt ikke en høyt prioritert oppgave. De fleste anlegg blir minimumsløsninger som oppfyller sjøfartsdirektoratets krav. Bygd anlegg samsvarer ikke nødvendigvis med konsulentens tegninger. Drift og rutinemessig funksjonskontroll holder i mange tilfeller ikke tilfredsstillende nivå. Enkelte opplevde symptomer rapporteres i henhold til spørreskjemaene, å være entydig relatert til opphold om bord.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjarne Malvik
  • Elisabeth Haugen
  • Hans Martin Mathisen

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6573

ISBN

9788259433060

Vis denne publikasjonen hos Cristin