Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS

Sammendrag

Det er utført beregninger av flystøy for alternative forslag til en ny flyplass i Mo i Rana. Beregningene er utført med to forskjellige rullebanelengder og to alternative trafikkmengder på hver. Underlag og beregningsmetode følger anbefalingene gitt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Beregningsprogrammet NORTIM tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse, noe som har betydning ved den forslåtte plassering.Rapporten presenterer datagrunnlaget og resultatene i tillegg til noe bakgrunnsinformasjon knyttet til behandling av flystøy i Norge. Resultatene fra dette prosjekt vil kunne inngå som grunnlagsmateriale for en eventuell konsekvensutredning av tiltaket, men er begrenset til beregning av utendørs støynivå. Resultatene viser at for det laveste alternativ er det kun ett bolighus som kommer innenfor støysonegrensene. I det mest ekspansive scenario øker imidlertid dette tallet til 31. Retningslinje T-1442 anbefaler at det gjøres kartlegging av innendørs støynivå for de boliger som havner i støysonene og at innendørsnivået bør tilfredsstille teknisk standard NS-8175 klasse C. Støysonene berører ikke den bymessige bebyggelsen i Mo i Rana.

Oppdragsgiver: Polarsirkelen lufthavnutvikling AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.52

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A6166

ISBN

9788214044003

Vis denne publikasjonen hos Cristin