Til hovedinnhold
Norsk English

Senter for Jernbanesertifisering - Årsrapportfor 2007 Versjon 0.3

Sammendrag

Foreliggende rapport beskriver Senter for Jernbanesertifisering (SJS) sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2007. I tillegg er det tatt med vesentlige hendelser fra første kvartal 2008.SINTEF ble 16. desember 2003 utpekt som teknisk kontrollorgan for signalsystemer i henhold til EU direktivet 96/48/EF om samtrafikkevnen for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet. Utpekingen ble den 4. oktober 2005 utvidet til også å omfatte EU direktivet 2001/16/EF om samtrafikkevnen for det konvensjonelle europeiske jernbanesystemet. I brev av 6. februar 2007 fra Statens jernbanetilsyn ble utpekingen av SINTEF utvidet til å gjelde alle delsystemer, konstituenter og moduler i henhold til direktivene 96/48/EF og 2001/16/EF.EU ble informert om utpekingen som ble implementert som en utvidelse av SINTEFs utpeking som ""Notified Body"" nr. 1278. SINTEFs implementering av utpekingen skjer gjennom Senter for Jernbanesertifisering (SJS) ved at SJS vil stå praktisk ansvarlig for gjennomføring av oppdrag innenfor hele det utvidete utpekingsområde. Faglig ekspertise fra andre enheter innenfor SINTEF vil trekkes inn ved behov.

Oppdragsgiver: Statens jernbanetilsyn
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 905130.21

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan-Erik Kosberg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A6137

ISBN

9788214043907

Vis denne publikasjonen hos Cristin