Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av aktørbildet på norsk sokkel - Tilbakemelding til selskapene

Sammendrag

Rapporten oppsummerer sentrale resultater fra prosjektet ”Kartlegging av aktørbildet på norsk sokkel”. Bakgrunnen for prosjektet er at antall operatører og deres karakteristiske trekk har endret seg de siste 8 årene og vil også endre seg i årene som kommer.  Rapporten er basert på intervju med representanter for 13 selskaper, selskapenes egne presentasjoner og offentlig tilgjengelig informasjon om petroleumsnæringen.  Kunnskapen skal danne et underlag for myndighetene i deres arbeid med å videreutvikle et regelverk og en tilsynspraksis som er tilpasset den nye situasjonen. Rapporten er bl.a. en beskrivelse av operatørene på norsk kontinentalsokkel (NCS) og hvordan de utvikler seg. Det karakteristiske er at mangfoldet øker. Målsettinger, selskapenes størrelse, ressurser, kompetanse og finansielle styrke varierer kraftig, og variasjonene kan øke i årene som kommer.  Letevirksomheten på NCS vil øke. Små selskaper vil vokse. Det har ikke fremkommet ønsker om vesentlige endringer i regelverket.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Westby Ola
  • Ulla Forseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214044898

Vis denne publikasjonen hos Cristin