Til hovedinnhold
Norsk English

System for lagring av data for transportmodeller/analyser og etterprøvingsverktøy

Sammendrag

Statens vegvesen har gjennom flere år utviklet verktøy for transport- og nyttekostnadsanalyser. Transportmodellsystemet er utviklet i samarbeid med de andre NTP-etatene, mens nyttekostnadsverktøyet er utviklet kun for Statens vegvesen. SINTEF fikk oppdraget med å se på hvordan man kan sørge for et enhetlig system for lagring av data i forbindelse med gjennomføring av analyser med verktøyene og den daglige forvaltningen. I dag finnes det ikke noe system for dette som er felles for Statens vegvesen. Dette fører til at man ikke alltid har oversikt over hvor data og modellresultater befinner seg etter at analysen er ferdig. Spesielt gjelder dette når personer slutter/bytter jobb. Usikkerheten medfører problemer i forhold til dokumentasjon, etterprøvbarhet og kontroll med analyser som er gjennomført. I prosjektet er det tatt en gjennomgang av hvilke data som må tas vare på for ulike fagapplikasjoner ved vedlikehold av programmoduler, inndata og ved gjennomføring av analyser, og det er foreslått et opplegg for lagring basert på Statens vegvesens eRoom-løsning. Det er også sett nærmere på endringer i rutiner for arbeid med analyser som er nødvendig for å sikre at riktige data blir tatt vare på. Det er utarbeidet anbefalinger for hvilke tiltak som bør vurderes gjennomført av systemeierne for å lette lagring av data i de enkelte fagapplikasjonene som benyttes.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Ness

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214044874

Vis denne publikasjonen hos Cristin