Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005

Sammendrag

I denne rapporten har vi analysert pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i forhold til: endringog utvikling i prioritering sammenlignet med andre pasientgrupper, vi har sett på forskjeller i utviklingenav behandlingsrater og ventetid, og samt forskjeller mellom regioner og helseforetak i organisering avpasientbehandlingen.Vi fant at antall opphold og pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser ikke har hatt en like sterkvekst som andre diagnosegrupper. Dette tyder ikke på en tydelig prioritering, generelt sett. Gjennomgangen for de enkelte hoveddiagnosegruppene viser imidlertid at vi ikke har noe grunnlag for åkonkludere med at tilbudet av spesialisthelsetjenester har forverret seg de siste fem år. Ventetidene har i hovedsak blitt kortere og den registrerte aktiviteten har økt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Heidi Jensberg
  • Beate M. Huseby
  • Birgitte Kalseth
  • Jorid Kalseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin