Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av kostnadsvekter til den norske versjon av DRG-systemet 2005

Sammendrag

Rapporten dokumenterer det arbeid som har vært utført i forbindelse med årets revidering av kostnadsvektene til DRG-systemet.  SINTEF Helse PaFi har på oppdrag fra Sosial- og Helsedirektoratet (Shdir) beregnet nye kostnadsvekter til den norske versjonen av DRG systemet med bakgrunn i kostnads- og pasientdata fra 2005. Siden kostnadsvektene benyttes som grunnlag i finansieringsordningen Innsatsstyrt finansiering (ISF) og som grunnlag for aktivitets- og produktivitetsmålinger i somatiske sykehus, er arbeidet motivert ut fra at kostnadsvektene i DRG-systemet i størst mulig grad skal gjenspeile dagens grupperingslogikk og medisinske praksis. I tillegg skal det tas hensyn til de kostnadsmessige forholdene som til enhver tid gjelder, samt inkludere eventuelt nye pasientgrupper som tidligere ikke har vært kostnadsberegnet og som nå inngår i ISF. I dette prosjektet har 23 sykehus og helseforetak bearbeidet og tilrettelagt kostnadsdata for 2005 for beregning av kostnadsvekter. Tilrettelagte kostnadsdata har sammen med pasientdata gjort det mulig å beregne en gjennomsnittlig kostnad per sykehusopphold per DRG ved samarbeidssykehusene ved hjelp av top-down metoden. Deretter blir de sykehusvise beregningene sammenstilt for å beregne et nytt sett med empiriske kostnadsvekter. 
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Liss-Mari Kvæl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin