Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av DATEXII for utveksling av trafikkmeldinger

Sammendrag

DATEXII er i ferd med å etableres som en europeisk de-factostandard for utveksling av veg- og trafikk¬meldinger fra vegforvaltninger til eksterne tjenesteleverandører og mellom vegforvaltninger. Sverige er langt fremme i arbeidet med å etablere og drive en DATEXII-node med informasjonsformidling til eksterne tjeneste¬leverandører. Finland og Danmark har erfaringer med DATEXI og vurderer DATEXII som en mulig standard ved en eventuell endring/utvideles av de løsningene de har i dag.Denne rapporten beskriver egenskaper ved DATEXII samt erfaringer med og planer for bruk av standarden i våre naboland. Egnetheten for bruk i Norge vurderes. Konklusjonen er at  Norge bør vurdere å etablere en standard for utveksling av veg- og trafikkinformasjon, og det finnes ingen grunner til ikke å velge DATEXII som standard. Statens Vegvesen kan se bort fra DATEXI som mulig standard. For å høste erfaring med etablering av en DATEX-node og integrering av denne med eksisterende og kommende interne systemer, bør det etableres et teknisk forprosjekt med dette som fokus. En innføringen av DATEXII bør kombineres med en kartlegging av ansvarsforhold for informasjonsobjekter internt i Statens Vegvesen. 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90C260

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans Westerheim
  • Audun Vennesland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A5742

ISBN

9788214043884

Vis denne publikasjonen hos Cristin