Til hovedinnhold
Norsk English

Hørselshemning og høreapparatformidling

Sammendrag

Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 fastslår at både brukere og fagfolk opplever tjenestetilbudet innen norsk hørselsomsorg som fragmentert og uryddig. Myndighetene ønsker å ta tak i dette problemet. Sosial- og helsedirektoratet, divisjon for sosiale tjenester, fikk derfor av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet i oppdrag å gjennomgå hørselssentralens oppgaver. Som et ledd i dette arbeidet nedsatte Sosial- og helsedirektoratet en hurtigarbeidende bredt sammensatt gruppe, som skulle komme med forslag til forbedringer på området. Til underlag for denne gruppens arbeid ønsket Sosial- og helsedirektoratet en oversikt over og beskrivelse av forskning og utviklingsarbeid innen hørselsomsorgen som var gjennomført i Norge fra og med år 2000. Oppdraget ble gitt til SINTEF Helse. Denne rapporten er resultatet av dette oppdraget, hvor til sammen 16 ulike rapporter/dokumenter er beskrevet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Hoem Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214041828

Vis denne publikasjonen hos Cristin