Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennomgang av ventetidsinformasjonen på nettstedet ""Fritt sykehusvalg Norge""

Sammendrag

Denne rapporten tar opp tre problemstillinger. Den første er hvilke nye tjenester nettstedet for fritt sykehusvalg bør vise ventetider for. Rapporten foreslår at det gis opplysninger om 20 nye somatiske tjenester, 10 nye tjenester i psykisk helsevern for voksne og 8 nye tjenester i psykisk helsevern for barn og unge. Den andre problemstillingen er om de forventede ventetidene på nettstedet gir et riktig bilde av den faktiske ventetiden. For å besvare dette spørsmålet har vi sammenlignet et utvalg av forventede ventetider som ble lagt inn på nettstedet i 2005 med faktiske ventetider fra Norsk pasientregister i samme tidsrom. Konklusjonen er at det er svært lite samsvar mellom forventet ventetid og faktisk ventetid i 2005. Den tredje problemstillingen er hvordan man skal operasjonalisere de ulike tjenestene ved hjelp av medisinske kodeverk. Vi har laget et forslag til operasjonalisering av 55 tjenester baserte på gjeldende kodeverk som rapporteres til Norsk pasientregister. Operasjonaliseringene er også benyttet ved beregning av historiske ventetider. Kodeverkene som benyttes er ICD-10 og NCSP. I tillegg har vi lagt til opplysninger om polikliniske takster.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Christensen
  • Karl-Gerhard Hem
  • Mitchell Loeb

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214041811

Vis denne publikasjonen hos Cristin