Til hovedinnhold
Norsk English

Draugen – Egenskaper og forvitring på sjøen relatert til beredskap

Sammendrag

SINTEF mottok 40 liter av Draugen råolje for kartlegging av forvitringsegenskaper og testing av dispergerbarhet. Det er utført et studium av Draugen sine forvitringsegenskaper og testing av dispergerbarhet ved 2 temperaturer (5 og 13°C)Data fra forvitringsanalysene er brukt for å predikere oljenes egenskaper på sjøen ved ulike værforhold. Forvitringsegenskapene er diskutert i forhold til oljevernberedskap.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043259

Vis denne publikasjonen hos Cristin