Til hovedinnhold
Norsk English

Skolen som en del av lærerutdanningen. Kartlegging av samarbeidet mellom videregående skoler i Sør-Trøndelag og Program for lærerutdanning ved NTNU

Sammendrag

PLU er helt klart den viktigste samarbeidspartneren for de videregående skolene i Sør-Trøndelag, både for skolene med partnerskapsavtale og de uten. Den viktigste dimensjonen i samarbeidet for skolene er det å gi praksisopplæring for lærerstudenter. Dette indikerer at skolene selv oppfatter seg som en viktig del av lærerutdanningen.  De lærere som jobber som veileder for lærerstudenter, gjør det i hovedsak av egen motivasjon. Det er et arbeid som skolene vil gjøre. Det å bidra i opplæringen er en motivasjonsfaktor; en annen er det å sikre framtidig rekruttering. Samtidig gir samarbeidet med PLU bidrag til utvikling av skolen og skolens lærere og i forhold til elevenes læringsmiljø, om ikke i samme grad som når det gjelder praksisopplæringen. Det er derfor rom for utvikle samarbeidet mer i forhold til disse områdene.       Utvikling av veilederkompetansen på skolene er i liten grad formalisert. Lærerne gjennomgår kurs hos PLU eller deltar på informasjonsmøter. Her ligger det et utviklingspotensial gjennom samarbeidet, ikke bare mellom PLU og skolene, men også mellom PLU og skoleeier. Bør man jobbe fram modeller som sikrer en utvikling av veilederkompetansen i skolene?        Rapporten reiser spørsmålet om skoleeier mer aktivt bør definere skolenes rolle i lærerutdanningen og om det bør gjøres en differensiering ved at noen skoler i større grad tillegges denne rollen.       Rapporten reiser også et spørsmål om kompetanse hos nyutdannede lærerstudenter til å kunne reflektere over egen praksis. De får gjennom partnerskapsavtalen praktisk trening. Men får de i lærerutdanningen samlet sett det teoretiske og kunnskapsmessige grunnlaget for å kunne reflektere over egen praksis som lærer?

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Thomas Dahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214044867

Vis denne publikasjonen hos Cristin