Til hovedinnhold
Norsk English

Felttesting av kjemiske strandrensemidler under aksjonen etter forliset av MS Server

Sammendrag

I forbindelse med strandsaneringsaksjonen etter Server-forliset ble det gjennomført en felt-test / demonstrasjon med et representativt utvalg av kjemiske strandrensemidler. Testingen ble gjennomført i Vindenes ved Ågotnes 14. februar 2007, en måned etter uhellsutslippet av bunkersoljen (IFO180). Testområdet hadde svært begrenset utbredelse og lå godt beskyttet og besto i hovedsak av stein fundament/molo med en oljefilm på 1mm tykkelse i øvre del av tidevannssonen. Denne karakteristikken gav noen begrensninger med hensyn på design og gjennomføringen av testingen. Forholdene på testdagen var tilfredsstillende med 2oC, ingen vind eller sol, og lavvann midt på dagen.De fire strandrensemidlene ble testet innenfor hvert sitt avgrensede område (<10m) med to ulike behandlings-strategier samt et referanseområde. Etter påføring og virkning (20min) av produktene ble de behandlet med to ulike eksponeringer (standardisert flømming og spyling med vann). Dokumentasjon av effektivitet ble gjort ved å ta vannprøver og ved fotografisk dokumentasjon, og var derfor lite kvantitative. Observasjon og erfaringene fra testingen i felt viste imidlertid tydelig at kun de løsningsmiddelbaserte produktene hadde en positiv effekt på effektiviteten under forholdene ved testingen. Dette er i samsvar med tidligere erfaringer fra arbeid med dispergeringsmidler, og denne type produkter vil sannsynligvis ha størst potensiale i en operativ sammenheng. De vannbaserte produktene hadde liten eller ingen effekt sammenlignet med ingen behandling, men disse vil trolig kunne ha en positiv effekt under andre scenarier enn det som ble benyttet i denne studien

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ramstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF80MK A07101

ISBN

9788214041194

Vis denne publikasjonen hos Cristin