Til hovedinnhold
Norsk English

Vindkraft FoU Seminar – fremtiden er offshore?

Sammendrag

Denne rapporten gjengir presentasjoner fra Vindkraft FoU seminar 24-25 januar 2008 i Trondheim. Seminaret er en oppfølging på tilsvarende arrangert i 2004, 2005, 2006 og 2007, og er etablert som en viktig møteplass for alle norske vindkraftaktører. Følgende tema er presentert:- Energi for fremtiden / Vindkraft i Norge- Offshoreteknologi - Offshore vindkraft som nasjonal satsning – Energirådet (paneldebatt)-     TradeWind – Transmission / Market- Vindressurser  - NettintegrasjonSeminaret er arrangert av SINTEF, IFE og NTNU i fellesskap ved John Olav Tande (SINTEF Energiforskning), Per Finden (IFE/NTNU), Erik Berge (Kjeller Vindteknikk), Geir Moe (NTNU), Terje Gjengedal (Statkraft/NTNU) og Tore Undeland (NTNU).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6637

ISBN

9788259433633

Vis denne publikasjonen hos Cristin