Til hovedinnhold
Norsk English

Trafikkanalyse Tiller/Heimdal, mikrosimulering med Dynasim

Sammendrag

Prosjektet besto av å bygge opp en simuleringsmodell for området Tiller/Heimdal ved bruk av simuleringsverktøyet Dynasim. Formålet var å studere trafikkflyt ved utbygging av E6 gjennom området. Trafikkdata til simuleringen ble hentet fra TASS5-modellen for Trondheim. Prognoseår for beregningene var 2005 og 2015. På grunn av Dynasim sin behandling av rutevalg for trafikk gjennom modellområdet er modellen preget av usikkerhet rundt spesielt Sandmoenkrysset og Tonstadkrysset. Modellen avslørte en flaskehals i krysset mellom Østre Rosten og Sentervegen. Trafikken på nye E6 hadde god flyt.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Olav Kåre Malmin

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214044829

Vis denne publikasjonen hos Cristin