Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner for Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen etter retningslinje T-1442

Sammendrag

Det er beregnet flystøysoner for Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er trafikken for hele året 2006 og en ti års prognose. Beregningene er utført med versjon 3.3 av programmet NORTIM som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelsen.Støysonene berører kun Sør Varanger kommune.Beregningene omfatter også kartlegging i forhold til Forurensningsforskriften og dens vedlegg.

Oppdragsgiver: OSL AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E278

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A4993

ISBN

9788214043860

Vis denne publikasjonen hos Cristin