Til hovedinnhold
Norsk English

Aldrende ledningsnett : Internasjonal status og strategier for ledningsfornyelse - eksempler på god praksis

Sammendrag

Svensk Vatten og NORVAR undersøker internasjonale erfaringer knyttet til aldring av ledningsnett for vann og avløp. Hensikten er å oppnå kunnskap som kan brukes for langtids planlegging av nødvendige nasjonale ressurser for å opprettholde standarden på ledningsnettet og som grunnlag for å utarbeide fornyelseplaner i kommunene. Rapporten behandler følgende hovedspørsmål i en hovedsakelig europeisk sammenheng:Hva er feilhyppighet for vann- og avløpsledningsnettet?Hvilke strategier brukes ved anvendt praktisk fornyelseplanlegging?Hvilken programvare er anvendt for fornylseplanlegging, og hvilken input krever de? Informasjonen er samlet inn ved hjelp av et spesielt tilrettelagt spørreskjema, en litteraturundersøkelse og direkte samtaler med kollegaer fra land i Europa utenfor Skandinavia. Tilstanden målt som feilhyppighet viser store variasjoner og skyldes forskjeller i valg av rørmaterialer og deres kvalitet, samt omfanget av drift og vedlikehold. Analyse av tilstand krever data som ofte ikke er tilgjengelig i et hensiktsmessig format. Det er derfor viktig å legge til rette standarder for informasjon om vann og avløpsnett. Flere datasystemer har blitt utviklet for å støtte fornyelseplanlegging. Noen av dem handler om spesifikke problemer, så som lekkasjer i ledningsnett, feilpredikisjon eller leveringssikkerhet, men noen har som en generell tilnærming å støtte identifisering og rangering av prosjekter så vel som langtids trender. Ved å demonstrere bruken av disse, fremheves verdien av informasjonsinnsamling  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sveinung Sægrov

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN 07A321

ISBN

9788214034523

Vis denne publikasjonen hos Cristin