Til hovedinnhold
Norsk English

Delrapport 1 Brukerorienterte alternativer til tvang - en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur

Sammendrag

Rapporten er delrapport i prosjektet Brukerorienterte alternativer til tvang (BAT) hvor seks sykehus deltar i et følgeforskningsprosjekt gjennom utviklingsprosjekter i tilsammen 10 akuttposter. Hoverapporten fra prosjektet er ventet ferdig tidlig høst 2008. Delrapporten gjennomgår og presenterer den internasjonale og nasjonale forsknings- og faglitteraturen som omhandler brukerorienterte alternativer til tvang. I hovedrapporten vil litteraturen ytterligere vurderes i forhold til erfaringene fra norske akuttposter. Litteraturstudien omhandler i hovedsak alternativer til tvang i sykehus innenfor psykisk helsevern for voksne, selv om også noen studier fra barn- og ungdomsavdelinger blir presentert. Det er spesielt gjennomført mange vellykkede utviklingsprosjekter i USA. Disse viser at store muligheter for tvangsreduksjon uten økte skader på personal og pasienter ved målrettet satsing. Det mangler imidlertid fortsatt mer systematisk og utdypende forskningsbasert kunnskap om faktorer som påvirker utviklingsarbeidet, også i Norge. Hensikten med litteraturstudien er å øke kunnskapen innenfor BAT-prosjektet og andre relevante miljøer om mulige alternativer til institusjonsintern tvang og hvordan utviklings- og endringsarbeid i sykehus kan utformes. Selv om de foreslåtte alternativene må gjøres til gjenstand for kritisk forskning- og fagdiskusjon og ikke alltid har direkte overføringsverdi, kan de bidra til å gi inspirasjon til arbeidet i Norge. Rapporten er på denne basis også utformet slik at den kan fungere som en praktisk ”idé-bank” for det kliniske feltet, blant annet ved utdypende bokser, fotnoter og praktiske eksempler i vedlegg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidun Norvoll

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043570

Vis denne publikasjonen hos Cristin