Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av BAT (Beste Tilgjengelige Teknikker)-prinsippet for miljøsikkerhet

Sammendrag

BAT (Best Available Techniques)-prinsippet er et hovedelement i IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)-direktivet. Rapporten gir først en kort beskrivelse av BAT-prinsippet og IPPC-direktivet. Vi ser på BAT-prinsippet i forbindelse med forebygging og bekjempelse av utslipp til luft og sjø i petroleumsbransjen, og vurderer hva som synes å være status med hensyn til bruk av BAT-prinsippet på norsk sokkel. Rapporten ser videre på nasjonale mål for utslipp innen petroleumsvirksomheten, og status med hensyn til utslippsutfordringer. Videre diskuteres utvikling og bruk av relevant teknologi og andre tiltak for å forebygge utslipp, og slik oppfylle målsettingen/BAT-prinsippet. Positive og mulige negative konsekvenser av tiltakene diskuteres. Arbeidet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, dvs. nettsteder som SFT.no, regjeringen.no, OLF.no og lignende. I noen grad er også informasjonen innsamlet innen SINTEF, men de ulike aktører i bransjen har ikke vært kontaktet i denne gjennomgangen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043006

Vis denne publikasjonen hos Cristin