Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner for helikopterlandingsplass på Haugesund sjukehus.

Sammendrag

Det er beregnet støysoner etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en endret posisjon av helikopterlandingsplassen på Haugesund sjukehus. Beregningene er foretatt med NORTIM, det norske programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tillegg til støysoner etter T-1442 er det gjort beregninger av utendørs støynivå relatert til forurensningsforskriften. Resultatene viser at det vil ligge bolighus innenfor støysonene og kartleggingsgrensene. Det er derfor behov for oppfølgende utredning av tilstand på fasadeisolasjon på disse bygningene.

Oppdragsgiver: Helse Fonna HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E102.49

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A4511

ISBN

9788214043853

Vis denne publikasjonen hos Cristin