Til hovedinnhold
Norsk English

Bruken av simulering og kjøresimulatorer i opplæringen til førerkort klasse B i Norge og Europa

Sammendrag

Rapporten omhandler situasjonen i Norge og Europa fram til 2007 vedrørende bruk av kjøresimulatorer i føreropplæringen til klasse B. Rapporten er basert på litteraturstudium, besøk og intervjuer. Innledningsvis gjøres det rede for bruk av simulering på flere arenaer enn trafikk, og relevant læringsteori omhandles. Videre blir føreropplæringen i Norge kort beskrevet historisk relatert til bruk av teknologi i undervisningen. Situasjonen i Europa blir omtalt med hensyn til utbredelse og bruk av simulatorer i føreropplæringen.Fremtiden innen all opplæring vil innebære stadig mer avanserte teknologiske løsninger i form av simuleringer, pc- og videospill.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042948

Vis denne publikasjonen hos Cristin