Til hovedinnhold

Bruken av simulering og kjøresimulatorer i opplæringen til førerkort klasse B i Norge og Europa

Bruken av simulering og kjøresimulatorer i opplæringen til førerkort klasse B i Norge og Europa

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten omhandler situasjonen i Norge og Europa fram til 2007 vedrørende bruk av kjøresimulatorer i føreropplæringen til klasse B. Rapporten er basert på litteraturstudium, besøk og intervjuer. Innledningsvis gjøres det rede for bruk av simulering på flere arenaer enn trafikk, og relevant læringsteori omhandles. Videre blir føreropplæringen i Norge kort beskrevet historisk relatert til bruk av teknologi i undervisningen. Situasjonen i Europa blir omtalt med hensyn til utbredelse og bruk av simulatorer i føreropplæringen.Fremtiden innen all opplæring vil innebære stadig mer avanserte teknologiske løsninger i form av simuleringer, pc- og videospill.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042948