Til hovedinnhold
Norsk English

Friluftsliv og helse blant innvandrerbefolkningen i Groruddalen

Sammendrag

Dette prosjektet er et delprosjekt av NFR-prosjektet “Down by the riverside: urban public nature-related attitudes and activities as a knowledge base for river restoration and management” (2005-2007); NFR SIP: “Changing pattern in outdoor recreation” (2004-2008) som er ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA).   Bakgrunnen for prosjektet er at forekomsten av livsstilssykdommer, som blant annet diabetes og fedme, er høy blant sør-asiatiske innvandrere i områder med lav sosioøkonomisk status i Oslo. Det er også veldokumentert at fysisk aktivitet er fordelaktig for å fremme god helse og forebygge sykdom. Dette prosjektet har derfor som mål å skaffe kunnskap om kritiske faktorer som motiverer for deltakelse i fysisk aktivitet/friluftsliv blant innvandrere i området rundt Alna-elven. Problemstillingene som undersøkes er hvilke ønsker og behov innvandrere som er bosatt ved elva Alna har i forhold til bruk av området som friluftsarena.   Resultatene viser en gruppering av interesser som deler seg i fem hovedområder: Aktivitetstilbudet bør være tilpasset alle brukere uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Området aktivitetene foregår i bør være tilrettelagt i form av trygge og pene omgivelser, fysiske fasiliteter og muligheter for bespisning.  Aktivitetstilbudet bør være helsefremmende i forhold til både fysisk og psykisk helse. Aktivitetstilbudet bør inkludere deltakelse fra organisasjoner som for eksempel innvandrerorganisasjoner eller idrettslag. Informasjon om tilbudene bør gis gjennom lett tilgjengelige medier.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Management and Staff

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043556

Vis denne publikasjonen hos Cristin