Til hovedinnhold

Flystøysoner etter T-1442 for Rakkestad flyplass

Flystøysoner etter T-1442 for Rakkestad flyplass

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nye flystøysoner for Rakkestad flyplass i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningen er utført med NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.Beregningene er basert på at rullebanen på Rakkestad forlenges med 250 meter i syd for i alt fire trafikkscenarier: 10 000 årlige bevegelser og 20 000 årlige bevegelser med henholdsvis trafikkandel på helikopter som i 2006 (20 %) eller redusert til en tiendepart.

Oppdragsgiver: Rakkestad Flyplass AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E102.33
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A4183
ISBN
9788214043822