Til hovedinnhold

Støysoner etter T-1442 for Haugesund lufthavn – Karmøy

Støysoner etter T-1442 for Haugesund lufthavn – Karmøy

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nye støysoner for Haugesund lufthavn – Karmøy etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2006, samt en prognose for 2016. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. De nye støysonene etter T-1442 ligger kun i Karmøy kommune. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E277
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A4175
ISBN
9788214043815